פתגמים- לעשות רצון שמים

"פתגם חכם בנושא השקפה". פתגם מספר 10. סדרת פתגמים חכמים מחכמי ישראל עם מסר ותובנות יהודיים לחיים. "פתגמים מגדולי ישראל" עם ביאור והדרכה לחיים. "פתגם של האדמור מגור"

לעשות רצון שמים

 

מוטב שאעשה אני רצון שמים

ולא שבשמים יעשו רצוני...

                                                                       (רבי יצחק מאיר מגור)

 

על האדם לשאוף לעשות את רצון אביו שבשמים ולא לצפות שמהשמיים יקיימו את רצונו...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏