פתגמים- מציאות ה' בכל מקום

"פתגם חכם בנושא מציאות השם". פתגם מספר 13. סדרת פתגמים חכמים מחכמי ישראל עם מסר ותובנות יהודיים לחיים. "פתגמים מגדולי ישראל" עם ביאור והדרכה לחיים. "פתגם של רבי מנחם מנדל מקוצק"...

מציאות ה' בכל מקום

 

כלל זה יהא נקוט בידך:

מי שאינו רואה את המקום בכל מקום,

אינו רואהו בשום מקום!...

                                                               (רבי מנחם מנדל מקוצק)

 

אדם שלא חש את מציאות ה' בכל מעשה או מקום שהוא נמצא, הרי בידוע שאין הוא שם ליבו אליו וממילא חושב הוא כי כוחו ועוצם ידיו פועלים הכול...

ובטוח הוא כי מה שלא עשה בעצמו - המזל הוא זה ששיחק לו...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏