פתגמים- מצווה של עגלון

"פתגם חכם בנושא קיום מצוות". פתגם מספר 14. סדרת פתגמים חכמים מחכמי ישראל עם מסר ותובנות יהודיים לחיים. "פתגמים מגדולי ישראל" עם ביאור והדרכה לחיים. "פתגם חכם של הבעל שם טוב"...

 מצווה של עגלון

 

נשיקת חוטי הציצית של בעל עגלה פשוט,

חשובה במרומים

יותר מקילוסים של המלאך מיכאל...

                                                                          (הבעל שם טוב)

 

אין לזלזל בשום מצווה שאדם עושה.


עלינו לדעת שכל מצווה פשוטה ככל שתהיה ועל ידי האדם הפשוט ביותר – חשובה היא ורצויה לפני הקדוש ברוך הוא, יותר מכל הקילוסים שמקלסים אותו מלאכי השרת...

 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏