פתגמים- מבחן האהבה

"פתגם חכם בנושא אהבה". פתגם מספר 17. סדרת פתגמים חכמים מחכמי ישראל עם מסר ותובנות יהודיים לחיים. "פתגמים מגדולי ישראל" עם ביאור והדרכה לחיים. "פתגם של רבי נפתלי מרופשיץ"...

מבחן האהבה

 

הסימן לאהבה אמיתית היא השכחה.

כאשר אדם שוכח את עצמו וחושב רק על מי שהוא אוהב...

                                                                          (רבי נפתלי מרופשיץ)

 

כאשר אדם חושב על השני מבלי לחשוב כלל על עצמו הרי שהוא באמת אוהב...

זו איננה סיסמא – זה נכון בזוגיות ובין אדם לחברו ובטח שגם בין אדם למקום שנאמר: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך..." – ודרשו חז"ל אפילו נוטל את נשמתך.

 

הרי שהמוסר עצמו למיתה בשביל אהבת ה' – שוכח הוא מעצמו וחושב רק על הקב"ה...

דוגמה לכך מצינו אצל רבי עקיבא שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל קרא בקול: "שמע ישראל..." ויצאה נשמתו באחד.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏