חול המועד סוכות- לנצל את השבוע

"דבר תורה לחול המועד סוכות". העובד בימי חול המועד נקרא: "מבזה את המועדות"?! מה הקב"ה מצפה שנעשה שבוע שלם?!... "משל ונמשל לחול המועד סוכות" המבארים מהי מטרת חול המועד סוכות...

לנצל את השבוע של חול המועד סוכות

 

בחול המועד צריכים לעסוק בתורה ומי שעושה מלאכה נקרא: מבזה את המועדות


מדוע?


משל למה הדבר דומה

לסוחר אחד שפגש את חברו והנה הוא מבחין שחברו הטוב קונה סחורה מהמתחרים שלו... אותו סוחר לא רצה לבקש ממנו לחדול מעסקיו עם אלו ולהעביר את הקניות אליו לכן מה עשה? פנה אליו בידידות והציע לו שיבוא ויתארח אצלו וכך עשה אותו ידיד... 


אבל גם לאחר שהאורח הבין שהמארח מתעסק עם סחורות שהוא חפץ בהם, המשיך הוא לקנות מהמתחרים...


כעס המארח ואמר לחברו: "חצוף שכמוך!!! כל ההזמנה היא כדי שתקנה ממני אבל אם ממשיך אתה לקנות מאחרים מה אני צריך להשקיע בך אירוח ולהטיב עימך"?!כן הוא הנמשל

הקב"ה נתן לנו ימים קדושים אלו לחג הסוכות כדי שנתעלה ונעסוק בתורה ובאהבת ישראל ונודה לו על שסוכך עלינו בצילא דמהמנותא ואנו ממשיכים לרעות בשדות זרים במקום להסתופף בצילו?!


הבה ננצל את חול המועד סוכות כראוי...לא משתלם לעבוד בחול המועד (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏