חול המועד פסח- להאמין שיהיה טוב

"דבר תורה לחול המועד פסח". מדוע שמחים בימי חול המועד של פסח?, הרי בני ישראל בזמן הזה ביציאת מצרים היו באי וודאות ברדיפה ופחד?! "רעיון יפה לחול המועד פסח" על ה"השגחה פרטית" של הקב"ה על כל צעד שלנו...

דבר תורה לחול המועד פסח

 

נשאלת השאלה: מדוע אנו חוגגים את הימים הללו בשמחה ובששון הרי הימים הללו היו ימים לא פשוטים לעם ישראל. בני ישראל יצאו ממצרים וחרדים לעתיד גורלם - פרעה רודף אחריהם פחד הוא מנת חלקם...הם במדבר ועד שמגיעים לים פרעה מצד אחד והים מהצד השני עד שבנ"י צועקים אל ה' ונבקע הים בשביעי של פסח...

אם כך מדוע אנו שמחים? אומרים הלל ויעלה ויבוא בזמן שאז בימים הללו לא היו שמחים בכלל?!

 

התשובה היא: הם = בנ"י בזמן יציאת מצרים ראו את אותו הרגע בלבד. זכרו את מה שהיה בעבר וכעת חשכו עיניהם... אבל אנחנו רואים גם מה קרה להם בעתיד ויודעים שלמעשה הם צעדו לקראת שיחרור מוחלט והמצרים רצו לקראת מותם לאחר שנים של התעללות...

לכן אנו חוגגים את הימים הללו שהיו שלבים לגאולה שבהמשך 


המדרש מביא משל:

ליונה שברחה מפני הנץ ונכנסה לנקיק סלע ובא נחש לקראתה אם תשאר תוכש ואם תצא הנץ מחכה לה...

 

נמשל: 


כך הרגישו בני ישראל באותו הזמן ממש על שפת הים...

 

הלקח עבורינו הוא


שאדם מרגיש שכלו כל הקיצים ואין לו דרך מילוט... צריך הוא לזכור שזה שלב שהוא חייב לעבור על מנת לצאת מצרה לרווחה... לדעת שכעת הוא לא מבין מה מתכננים לו מלמעלה... אבל אחר כך כשהוא יבין איך היתה זו תכנית מושלמת של הקב"ה יוכל הוא לשמוח"...


"אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה" כפי שאנו עושים היום...


חול המועד פסח- לנצל את השבוע (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏