בשלח- הצער הגדול של פרעה

"משל קצר לפרשת בשלח". מה קרה לפרעה לאחר שהוציא את בני ישראל ממצרים עד שצעק וויי היי... "משל ונמשל קצרים" המבארים מה הלקח שאנחנו צריכים ללמוד מכך שלא נצעק גם אנחנו וייי הייי...

הצער הגדול של פרעה


"ויהי בשלח פרעה את העם..."


"ויהי" - לשון צער, ויי-הי.  ומי הצטער? פרעה שפתאום קלט מה הוא הפסיד...

 

המדרש מביא משל:

 

לאחד  שמצא אבן טובה ונתן אותה מתנה לחבירו. 

לימים התברר לזה שמצא את האבן שהאבן הזו - שווה הון... והצטער על כך מאד

 

והנמשל

כך פרעה שהוציא את בני ישראל הוציא עבדים ופתאום גילה שענני כבוד מלווים אותם ואיש על דגלו... הצטער פרעה ואמר: ויי-הי...

 

שאל אבא של ר׳ זבולון גראס את בנו ר׳ זבולון (שהיום דיין ברחובות):

 

מה הקשר בין המשל לנמשל? 

הרי כאן במשל האדם לא ידע את שווי האבן ונתן אותה ואילו פרעה היה חייב לשחרר אותם מה הקשר בניהם?!

 

ותירץ לו: 

אתה הולך לישיבה אתה חייב לדעת את זה...

 

פרעה השתמש בבני ישראל כעבדים ופתאום גילה שיש להם - השגחה אלוקית פרופסורים יכולתי לשים אותם!!! 


לא חבל שבזבזתי אותם על בניה ועבודות פשוטות יכולתי להרים אימפריה של ממש עם אלו!!! 


מה שמתי אותם חוטבי עצים ושואבי מים?! על זה צעק ויי-היי.

 

אמר לו אביו גם אתה הולך לישיבה תדע שאתה יכול לבזבז את הזמן ולצאת משם כלעומת שבאת ומאידך תוכל לצאת גאון - "גדול הדור" 


הכל תלוי איך תנצל את הזמן שם... רק שלא תצעק אח״כ ויי-היי...

 

אותו הדבר לגבינו בסוף נבכה למה לא התפללנו כמו שצריך הרי ממילא אנחנו בבית הכנסת יכולנו לכוון יותר טוב ולהרוויח תפילה איכותית יותר כן לגביי לימוד תורה. 


ובפרט בשבת שירה יש להתחזק בזה לשמוע אל הרינה ואל התפילה...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏