ראש השנה- אתמול והיום

"ראש השנה דבר תורה". מדוע מבקשים מה' סליחה ומחילה? מתוך "סיפור על רבי סעדיה גאון" זצ"ל

אתמול והיום  

 

פעם אחת התארח רבי סעדיה גאון בביתו של יהודי אחד. המארח לא ידע מי הוא אורחו הדגול אולם למרות זאת קיבל אותו בסבר פנים יפות ונתן לו מכל טוב ביתו.

 

באחד הימים, בטרם עזב האורח, נודע למארחו מיהו אותו האורח שבביתו ומיד התנפל לרגליו וביקש את סליחתו ומחילתו. 

 

"אינני מבין את בקשתך" – אמר רבי סעדיה – "והרי אירחת אותי בכל הכבוד?!"

 

נכון – השיב המארח – "אולם אם הייתי יודע כי האורח שבביתי הוא רבי סעדיה גאון הייתי מכבדו שבעתיים, על כן מבקש אני ממעלתו סליחה ומחילה!"

 

שמע רבי סעדיה גאון את הדברים ואמר:

"ריבונו של עולם! הן בכל יום ויום נודע לנו עוד ועוד משמך הגדול והקדוש, שכן בכל יום אנו משיגים יותר במעלת קדושתך מכפי שהשגנו ביום הקודם, על כן אנו מבקשים ממך סליחה ומחילה על שאתמול לא נהגנו כשורה לעומת הנהגתנו היום!...


לשנה טובה תכתבו ותחתמו


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏