כי תבוא- השאלה למה אתה עושה?

"פרשת כי תבוא דרשה קצרה". ביאור נפלא על אלו הנכללים בכלל "ארור" למרות שמקיימים את מצוות ה'...

השאלה למה אתה עושה?

 

"אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם"

 

מסביר ה'עקידת יצחק' את הפסוק באופן הבא:

ישנם אנשים שבכוונת-רמיה הם מקיימים את המצוות. הסיבה האמתית שלהם בקיום המצוות היא אך ורק שהאנשים שסביבם יחשבו אותם לאנשים חשובים וישרים ובתמורה יזכו לאמון הציבור או יתכבדו הם בזכותם.

 

וזהו ביאור הפסוק: "אשר לא יקים... לעשות אותם" – זה אותו אחד שאיננו מקיים את המצוות משום שצריך לקיימן, אלא כל שאיפתו היא בכדי להשיג את מטרותיו השפלות.


אדם שכמותו הוא בכלל "ארור"...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏