כי תצא- באותה ההתלהבות

"בחן את עצמך לפרשת כי תצא". האם השמחה כשאתה נודר נדר לבית הכנסת, זהה לשמחה שאתה משלם אותו?!...

באותה ההתלהבות

 

"ועשית כאשר נדרת"

בשעה שאדם נודר לעשות משהו טוב, הוא עושה כן בהתלהבות ובשמחה.

אך לפעמים, כאשר הוא נדרש לקיים את נדרו, כל ההתלהבות שהייתה נעלמה לה, וקיום הנדר נעשה באטיות תוך כדי הרגשת אילוץ.

 

לכך אומרת לנו התורה: "ועשית - כאשר נדרת" - קיים את הנדר באותו הלהט שהיה לך עת נדרת את הנדר...

 © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏