שופטים- הפסק הוא שלך!

"פרשת שופטים סיפור". סיפור נפלא המלמד שבעצם כל דין שאדם דן כאן לעצמו כך ידונו אותו בשמים...

הפסק הוא שלך!

 

"לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תיקח שחד כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף למען תחיה..."

 

הבן איש חי ביאר את הפסוק:

לאור דברי המדרש: "כל דיין שלוקח שוחד אינו מת עד שיורה צדק בהוראתו".

בביאור המדרש מביא מפי הרב נ"א ז"ל, על מה שכתב התנא "ועתיד אתה ליתן דין וחשבון" ומהו דין וחשבון? שכשם שאתה דן כך ידונו אותך. וכן לגביי השופט הפוסק את הדין.

 

לפי זה כותב הבן איש חי הביאור בפסוק הוא: "ולא תקח שוחד...'" ואם תתרץ את נפשך שאתה פוסק כאן כשיטה פלונית, תדע לך ש"צדק צדק תרדוף" במקרה אחר ששם לא תקבל שוחד הרי תפסוק כפי האמת וייסתר תשובתך...

 

ה'ציוני תורה' מביא סיפור הקשור לעניין הזה:

בוילנא היו כמה עגלונים שבסוף עבודתם היו מתיישבים יחד לבלות זמנם בבית מרזח.

יום אחד, תוך כדי צחוקם המתגלגל עלה על הפרק הנושא של "עולם הבא", ונדברו ביניהם שהראשון מבניהם שמת יבוא לספר לחבריו מה עבר עליו.

 

ברבות הימים חלה אחד העגלונים, כשבאו חביריו לבקרו הזכירו לו את ההתחייבות שלהם, ואכן הבטיח שיבוא לספר. אחרי כמה ימים מת אותו העגלון. ביום ה"שלשים", הגיע אל חבריו בחלום, והזהירם באזהרה חמורה שלא ישתו "ויסקי" ואז ירווח להם!.

 

שאלו העגלונים: מה הבעיה ב"ויסקי", הרי היה לזה הכשר?

ענה להם: כשהגעתי למעלה שאלו אותי לסדר יומי, ופירטתי להם, שאלו אותי למה לא השתתפתי בשיעור תורה? ולמה לא למדתי? עניתי, שכבר ניסיתי בצעירותי, ונוכחתי שזה מאוד קשה לשבת וללמוד, לכן לא למדתי.


בהמשך השאלות, שאלו מה שתינו כשהיינו בבית המרזח, ועניתי שהכל היה עם הכשר כדת. ואז שאלו אותי מהם המשקאות אותם שתיתי, ומניתי אחת לאחת את כל הסוגים: יין, בירה, וכו' וכשאמרתי ששתינו גם "ויסקי", 


שאלו אותי איך שתית ויסקי? הרי זה מר?!


עניתי להם שהם לא מבינים ב"ויסקי" כי רק בהתחלה זה מר וקשה אבל כשמתרגלים זה מתוק ביותר!

 

אמרו לי, אם כך, נפסק דינך לגיהנום!

 

למה?! שאלתי בתדהמה

 

הם ענו לי: כי עכשיו הרי אמרת שהנך יודע שישנם דברים שבתחילה הם מרים וקשים אבל כשמתרגלים זה נהיה מתוק ביותר! לפי דברך היה לך להתרגל וללמוד כדי שיהיה לך מתוק ביותר!...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏