ויחי- דקדוקי רש"י בפרשת ויחי

"פרשת ויחי דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויחי בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...

דקדוקי רש"י בפרשת ויחי

                                                                   

 

 

למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:

 

 

דקדוק ברש"י – בראשית פרק מט, פסוק ד

 

דקדוק ברש"י – בראשית פרק מט, פסוק ו

 

דקדוק ברש"י - בראשית פרק מט, פסוק י

 

דקדוק ברש"י – בראשית פרק מט, פסוק יט

 


 דקדוק ברש"י – בראשית פרק נ, פסוק טו
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏