מקץ- דקדוקי רש"י בפרשת מקץ

"פרשת מקץ דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת מקץ בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...

דקדוקי רש"י בפרשת מקץ

                                                                   

 

 

למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:

 

 

דקדוק ברש"י – בראשית פרק מא, פסוק לה

 

 

דקדוק ברש"י – בראשית פרק מא, פסוק לח

 

 

 

דקדוק ברש"י – בראשית פרק מא, פסוק מט

 

 

 

דקדוק ברש"י – בראשית פרק מב, פסוק טז

 

 

 

דקדוק ברש"י – בראשית פרק מב, פסוק כא

 

 

 

דקדוק ברש"י – בראשית פרק מג, פסוק ז

 

 

 

דקדוק ברש"י – בראשית פרק מג, פסוק יא

 

 

 

דקדוק ברש"י – בראשית פרק מג, פסוק טו

 

 

 

דקדוק ברש"י – בראשית פרק מג, פסוק יח

 

 

 

דקדוק ברש"י – בראשית פרק מד, פסוק טז

 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏