תולדות- דקדוקי רש"י בפרשת תולדות

"פרשת תולדות דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תולדות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...

דקדוקי רש"י בפרשת תולדות 

                                                                   

 

 

למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:

 

 

דקדוק ברש"י – תולדות  פרק כז, פסוק לח

 

דקדוק ברש"י – תולדות פרק כח, פסוק ב - חלק 1דקדוק ברש"י - תולדות פרק כח, פסוק ב - חלק 2
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏