אלול- המספר 40 ביהדות

"פרפראות לימי חודש אלול". מהי המשמעות של המספר 40 ביהדות? מה הקשר של המספר 40 לחודש אלול והימים הנוראים?

המספר 40 ביהדות

 

ביהדות המספר 40 מסמל את המעבר ממצב אחד למצב אחר. במספר מקומות בו המספר 40 מופיע מסמל הוא מעבר כזה.


:לדוגמה 

  1. כאשר משה רבינו עולה להר בכדי לתת את התורה לעם ישראל ולהפוך אותם למחוייבים במצוות = ממצב של עבדים למצב של בני חורין הוא שוהה שם 40 יום.
  2. בכדי שעם ישראל יהפוך מעובד זר לאזרח בארץ ישראל נדרשה לכך שהייה במדבר למשך 40 שנה.
  3. על מנת לכלות דור שהשחית את דרכו על הארץ ולעבור לדור אחר - דורו של נח היה המבול מים על הארץ במשך 40 יום.
  4. חז"ל קבעו שיצירת הוולד = המעבר מגוש בשר לאדם בעל נשמה הוא 40 יום.
  5. כשרוצים להעביר אדם מטומאתו יש צורך במקווה טהרה שיש בו 40 סאה מים (נוסיף לזה שהמילה "מים" הגימטריה של האות הפותחת היא 40 בתחילה 40 ואף בסיומה כן הוא.

כן הוא המעבר משנה שעברה לשנה החדשה ישנם 40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים ...


לשנה טובה תכתבו ותחתמו...    © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
    ‪Google+‬‏