ראה- המקמץ משלו הוא לוקח

"מוסר השכל לפרשת ראה". סיפור שהוא מוסר השכל לכל אלו שחושבים שאם לא יתרמו הם כסף לצדקה הרי הם הרוויחו... ההפך הוא הנכון ההפסד עצום על הרווח המדומה...

המקמץ לצדקה משלו הוא לוקח

 

"בכל מעשה ידיך אשר תעשה"

 

כל אלה החושבים שאם יקפצו ידם מאחיהם האביון, הם יתעשרו והרי שחסכו...

'החפץ חיים' המשיל משל למה הדבר דומה:

 

לאיכר שהיה מוכר לסוחר יהודי תבואה. הסכימו ביניהם שאת התבואה ששוקלים הם, כנגד כל שק, היה הסוחר חורט חריץ בקיר, ואחר כך היו שניהם סופרים את החריצים, וידעו שכמספר החריצים כן מספר שקיי התבואה שהביא האיכר.

 

האיכר חשש שדרך זו של חשבון יש בה סכנה, שהרי יכול הסוחר לטשטש את אחד הסימנים שעל הקיר והוא יפסיד שקים של תבואה.

 

בשל מחשבתו, הציע לסוחר דרך אחרת. כנגד כל שק של תבואה שישקול במאזנים ישים הסוחר מטבע על גבי צלחת, בסיום השקילה ימנו את המטבעות וידעו את מספר השקים. וכך היה...

 

אך האיכר החליט "להרוויח" עוד קצת... וכשראה האיכר שהסוחר אינו מבחין במעשיו שלח ידו ונטל מטבע מאוסף המטבעות שבצלחת ומשלשלה לתוך כיסו.

 

הסוחר שלא ידע מהמזימה, שילם לו על שקי התבואה לפי מספר המטבעות שבצלחת...

יצא איפה, שהאיכר הסכל גנב מהצלחת של עצמו והפסיד בעבור כל מטבע שק שלם של תבואה...

 

כן הוא הנמשל אמר ה"חפץ חיים":

 

כל אלה הבטוחים שאם יקפצו ידם מאחיהם האביון, הם יתעשרו. הרי שהם נוהגים כמנהגו של אותו איכר שהרי הקב"ה קובע לבסוף כמה מטבעות עליך לתת וכמה יישארו בידך...

 

מוסר השכל:

חבל להפסיד כל כך הרבה בשביל כמה פרוטות לצדקה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏