ליל הסדר- טעמי המנהגים בפסח

"מדוע שמים שלוש מצות על השולחן בליל הסדר"?. "מדוע אוכלים כרפס"? מהי הסיבה לשם "כרפס" אם יש עדות שאוכלים תפוח אדמה?! "מה הטעם לחרוסת"? ו"מדוע נקראת החרוסת בשם זה"? ביאורים נפלאים מתוך הגדה ומתוק האור.

טעמי המנהגים בפסח


"מדוע שמים שלוש מצות על השולחן בליל הסדר"?

הסיבה היא: לברכת המוציא בשבת וחג צריכים שני לחמים שלמים - לחם משנה (זכר למן שירד במדבר כפול ביום השישי גם לשישי וגם לשבת) מכיוון וה"יחץ" הוא לפני ברכת המוציא - אם ניקח שתי מצות ונחצה אחת מהן לא יהיו שתי מצות שלמות. לכן מוסיפים אחת ל"יחץ". זו הסיבה. באו חז"ל ואמרו אם כבר לוקחים 3 מצות בא ניתן לזה טעם יפה: כנגד כהן, לוי וישראל. כנגד אברהם, יצחק ויעקב ועוד...

 

"מדוע אוכלין כרפס בליל הסדר"?

יש מצווה חשובה של אכילת מרור ומכיוון שהמרור הוא דבר שבא עם הפת ולא ניתן לברך עליו בתוך הסעודה (ברכתו: בורא פרי האדמה), תיקנו חז"ל לברך על משהו בורא פרי האדמה לפני "המוציא" על מנת לפטור את המרור הבא בתוך הסעודה. זו הסיבה שלא אוכלים יותר מכזית. שהאוכל יותר מכזית חייב בברכה אחרונה ולא יוכל לפטור את המרור ואם כך לא עשה כלום...

הסיבה להטבלת הכרפס במי-מלח היא בכדי שהתינוקות ישאלו: "מה נשתנה... שבכל הלילות אין אנו מטבילין..."

 

מהי הסיבה לשם "כרפס"?

ובפרט שיש כאלו האוכלים תפוח אדמה?!  הסיבה היא כי מצאו בשם זה רמז ל 60 ריבוא שעבדו במצרים

כרפס = ס - פרך 

 

"מה הסיבה לאכילת חרוסת"?

הגמרא במסכת פסחים מביאה טעם לטיבול המרור בחרוסת: כיוון שהמרור מר מידי ומזיק לגוף האדם והחרוסת מרככת את המרירות והנזק... והעיסה המגובלת היא זכר לטיט...

אמרו חז"ל אם כבר אז נעשה אותה מהרכיבים הנזכרים בשיר השירים: יין, תפוח, אגוז, רימון ועוד....

 

ומדוע נקראה בשם "חרוסת"?

אם אמרנו ש: כרפס = ס - פרך    אז     חרוסת = ס - חרות

הכרפס מבטא את שיעבוד 600,000  = 60 רבבות שעבדו בפרך, בעוד החרוסת מסמלת את חירותם.

 

מה שחשוב הוא להבדיל בין הסיבה שעושים לבין הרעיון שנתנו לזה חז"ל...

 

פסח כשר ושמח© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏