פסח- ביטול הפסח בימי מרדכי

מדוע ביטלו מרדכי ואסתר לבטל את לליל הסדר ומצוות 4 כוסות? ומהי הסיבה שהביאה את אסתר המלכה לומר לו לעשות זאת?... מה היה הלחץ לצום דווקא בליל סדר וכי לא ניתן היה לדחות זאת לחול המועד הרי הגזרה הייתה לעוד 11 חודש?! למה לבטל את מצוות הפסח?! ביאורים נפלאים של התפארת שלמה ודברי סופרים.

ביטול הפסח בימי מרדכי


"וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו"... (מגילת אסתר)


חז"ל מפרשים שהמילים: "ויעבור מרדכי" פירושם:

עבר  וביטל יום טוב של חג פסח וזה שאמרה אסתר: "וצומו עלי ואל תאכלו" =מצוות ואל תשתו = 4 כוסות (וזוהי הסיבה שכפלה את העניין: "וצומו עלי וגם אל תאכלו ואל תשתו" הרי זה ברור שמי שגם לא אוכל ולא שותה?! אלא לא לאכול מצות ולא לשתות 4 כוסות(


שאלה:

מה היה הלחץ לצום דווקא בליל סדר וכי לא ניתן היה לדחות זאת לחול המועד הרי הגזרה הייתה לעוד 11 חודש?! למה לבטל את מצוות הפסח?!


מתרץ התפארת שלמה:

אסתר ידעה שבליל הסדר הקב"ה יורד עם פמליא של מעלה לראות איך בני ישראל מסדרים את הסדר ויש לו מזה נחת רוח גדול מאוד. אמרה אסתר אם הולכים להשמיד את עם ישראל אז השנה לא יהיה ליל הסדר ואז הקב"ה יראה שאין השנה ליל סדר ואז ה' יזכור כמה שהוא אוהב אותנו ויבטל את הגזירה... לכן אמרה לבטל את ליל הסדר כדי שהקב"ה יזכור את אהבתו לעם ישראל ויבטל הגזרה.

 

ובאמת צדקה שהרי למעשה: "בלילה ההוא נדדה שנת המלך" מלכו של עולם "ויאמר להביא את ספר הזיכרונות" - מדוע?! מה אין השנה שהיה שנה שעברה? "וימצא כתוב כי הגיד מרדכי"  -  ששנה שעברה מרדכי אמר את ההגדה של פסח... ומיד ריחם הקב"ה ובוטלה הגזרה.

 

תירוץ נוסף:
מובא בהגדה של מפי ספרים וסופרים:

 

שאסתר נלחצה דווקא לצום כעת ומרדכי דחק בה ללכת אל המלך למרות שלא נקראה ע"מ שלא יבוא מישהו מאלה שאכלו בסעודת אחשוורוש ויציל את המצב... ופחדה אסתר שאם תהייה הצלה ע"י מישהו אחר, פחדה. 

 

אמרה: כיוון שאדם שמציל את נפשי באיזה שהוא מקום אשתעבד לו וחלילה שיהיה זה אחד מאלו שלא הקשיבו לגדול הדור לכן חייב שההצלה תהייה על ידי מרדכי ואסתר וכמה שיותר מהר...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏