ט"ו באב- לחפש שידוך ביום הכיפורים!

"טו באב וורט". מה ההיגיון שלפיו קבעו חז"ל שיום הכיפורים הוא היום המתאים ביותר למציאת שידוכים?. הרי זה יום של פחד ואימה?! - ביאור נפלא...

לחפש שידוך ביום הכיפורים!

 

המשנה במסכת תענית פרק ד משנה ח מביאה:

"אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלם יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו... ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים..."

 

נשאלת השאלה:

נניח שמובן שט"ו באב מסוגל לשידוכים. אך, הרי יום הכיפורים הוא יום של סליחה ומחילה. יום שכולנו בבית הכנסת בפחד ובאימה ואומרים: "מי יחיה ומי ימות...". ביום כזה להוציא את טובי בחורי ישראל ובנות ישראל הצנועות לצאת לחפש שידוך? הייתכן?!

 

התשובה:

יום הכיפורים הוא היום המתאים ביותר למציאת שידוכים.

שהרי ביום זה הקב"ה מוחל וסולח לעם ישראל – לאחר שמאס בהם בחטא העגל.

רצו חז"ל ללמד את הזוג העתידי, ראו על מה מושתת אהבה – על ויתור וסליחה.

 

כשיוצאים בהרגשה המרוממת מבית הכנסת בערב יום הכיפורים ומבינים האיך צריכה להתנהל זוגיות – זה הזמן לחפש שידוך!... 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏