ט"ו באב- אין חשש לפריצות!

"וורט ל-טו באב". רעיון יפה לטו באב, המבאר מדוע לא חששו חז"ל להוציא את נערי ישראל ובנות ישראל דווקא בטו באב וביום הכיפורים להתעסק בשידוך ללא חשש שיבואו חלילה לידי פריצות...

אין חשש לפריצות!

 

המשנה במסכת תענית פרק ד משנה ח מביאה:

"אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלם יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו... ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים..."

 

נשאלת השאלה:

אולי ברור למה נבחר ט"ו באב לימי שידוכין ומחולות... אך יום הכיפורים הוא יום שכולנו בבית הכנסת בפחד ובאימה. הייתכן ביום כזה להוציא את טובי בחורי ישראל ובנות ישראל הצנועות לצאת במחול - האין חשש שיבוא לידי פריצות ביום כזה נשגב? ולמה חז"ל תיקנו זאת דווקא ביום הכיפורים?!

 

התשובה:

ידוע שבשנה ישנם 365 ימים. בכל אחד מימות השנה השטן ויצר הרע בשיא פעילותם למעט יום אחד בשנה – יום הכיפורים.

 

חז"ל מביאים לכך רמז:

"השטן" בגימטרייה = 364 חסר יום אחד שבו הוא יוצא לחופשה... ואיזהו – יום כיפור.

 

אם כך, אמרו חז"ל יום הכיפורים הוא היום המתאים ביותר למציאת שידוכים.

שהרי ביום זה אין חשש שיצר הרע יפתה את נערי ישראל...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏