ט"ו באב- שמחה לחזור ללימודים

"טו באב דרשה קצרה". דרשה קצרה לט"ו באב המבארת את השמחה של יום ט"ו באב ואת ההקבלה שעשו חז"ל בין יום הכיפורים לט"ו באב...

שמחה לחזור ללימודים

 

יום ט"ו באב הוא יום שמחה עד שחז"ל אומרים: שלא היו ימים טובים לישראל" כיום הזה...

ישנם כמה סיבות שחז"ל מונים ליום השמחה המיוחד הזה.

 

הגמרא במסכת תענית דף לא. מביאה את אחת הדעות לסיבת השמחה בט"ו באב:


רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו (=שאמרו שניהם) יום שפסקו מלכרות עצים למערכה.

תניא רבי אליעזר הגדול אומר מחמשה עשר באב ואילך תשש כוחה של חמה ולא היו כורתין עצים למערכה לפי שאינן יבשין..."


תניא רבי אליעזר הגדול אומר מחמשה עשר באב ואילך תשש כוחה של חמה ולא היו כורתין עצים למערכה לפי שאינן יבשין


אמר רב מנשיא וקרו ליה יום תבר מגל מכאן ואילך דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף (יאסף) (תני רב יוסף) מאי יאסף? אמר רב יוסף תקבריה אימיה (= רש"י: ימות בקיצור ימים).

 

נשאלת השאלה:

מה כל כך מיוחד בכך שהפסיקו לכרות עצים?! ובפרט שטעם זה לא נראה בכלל קשור לעצם היום אלא לתקופת השנה בה השמש נחלשת והעצים שיכרתו מכאן ולהבא יתליעו?!

 

משיב רבנו גרשום – מאור הגולה:

עבודת העצים נעשתה על ידי גברים ובשבילה נאלצו הם לעזוב את לימודם וללכת ליערות. היה זה ביטול תורה להמון מבחורי ישראל.

ברגע שהגיע ט"ו באב עזבו כולם את היערות והתייצבו בספסלי הלימוד בבית המדרש.

 

יום החזרה ללימודים היה יום שמחה מיוחד לכלל עם ישראל.

 

זהו שמבאר רש"י על כך שנקרא יום זה בשם: "יום תבר מגל":

יום תבר מגל - שבירת הגרזן שפסק החוטב מלחטוב עצים:

מכאן ואילך - מחמשה עשר באב ואילך דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה יוסיף חיים על חייו...

 

כשם שיום הכיפורים הוא הנותן תוספת חיים לאדם השב בתשובה

כך יום ט"ו באב מוסיף חיים לזה שחוזר לספסל הלימודים ועוסק בתורה...

 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏