אירוסין- חתונה מהרגע שנולדו

"אירוסין דרשה קצרה". "דרשה קצרה לאירוסין", המדברת על ייחודיותה של העיר ביתר ביחסה ודאגתה להקמת חופה כבר משעה שנולדים התינוק והתינוקת והמסר החשוב לגביי הזוג הטרי...

חתונה מהרגע שנולדו

 

"איש ואישה – זכו שכינה ביניהם"

 

הגמרא במסכת גיטין דף נז. מספרת על מנהג מעניין שנהגו בעיר ביתר:

דהוו נהיגי כי הוה מתיליד ינוקא [בעיר ביתר היו נוהגים כשנולד תינוק זכר] - שתלי ארזא [שתלו ארז], ינוקתא - שתלי תורניתא [וכשנולדה תינוקת שתלו שיטה (לאחת הדעות זו הייתה שיטה)], וכי הוו מינסבי - קייצי להו ועבדו גננא [וכשהיו מתחתנים היו עושים כורתים את הארז והשיטה ובונים מהם את החופה].

 

הלא דבר הוא הרי מעצי השיטים נבנה המשכן ומעצי הארזים בנה שלמה המלך את בית המקדש שנאמר: "אפיריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון".

 

הזוג שלנו, הולך להקים מקדש ומשכן לה' יתברך – כמובא (במסכת סוטה דף יז.): "איש ואישה – זכו שכינה ביניהם".

 

אנשי ביתר השכילו להבין שבבניית משכן ובית חדש יש להתחיל מהיסודות שלו. כדי שהוא יהיה בקדושה ובטהרה כבר מעת לידת התינוק והתינוקת שתלו הם עצים ליום חופתם.

 

וכשאנו רואים את הזוג היקר, איך שההורים כבר מלידתם נטעו חינוך אמיתי כדי שיוכלו לבנות הם ביחד משכן איתן ובית נאמן למסורת ישראל סבא...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏