מההגדה- המכות בשביל ישראל!

"רעיון קצר לליל הסדר". מדוע נתן הקב"ה דווקא עשר מכות? האם לא היה די במכת בכורות?!

המכות ניתנו למצרים בשביל בני ישראל!

  לשם מה הביא ה' 10 מכות? (בשביל שאם ישאלו את המצריים אחר כך איך היה? הם יגידו 10...(

 

המכות לא היו בשביל פרעה אלא בשבילנו ''העושה לנו ניסים נקמה בפרעה'' הניסים היו בשבילנו ותוך כדי זה גם נקמה בפרעה...


עשר המכות באו בכדי ללמדנו - את יסודות האמונה:


דם - שה' שולט על המים ועל אלילי מצרים - היאור


צפרדע -  שה' שולט על האוויר


כינים - שה' שולט בארץ גם במקום שכישוף לא פועל - פחות מחוט השערה


ערוב -  שה' שולט על מזג האוויר - כל חיה הובאה מאקלים שונה


דבר -  שה' שולט על חיותם של החיות 


שחין -  שה' שולט על גוף האדם


ברד -  שה' שולט על חוקי הטבע מים ואש בערבוביה


ארבה -  שה' שולט על הרוח


חושך -  שה' שולט על מאורות השמים 


בכורות - שה' שולט על חיי האדם

 

לאחר כל אלה ניתן להוציא את בני ישראל מארץ מצרים...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏