ואתחנן- התפילה התקנית

"אור החיים לפרשת ואתחנן". ארבעת הדברים שכותב האור-החיים הקדוש, שיש ללמוד מהפסוק הראשון בפרשה על מנת שהתפילה תתקבל...

התפילה התקנית

 

"וָאֶתְחַנַּן אֶל ה' בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר..."

 

לומד האור החיים הקדוש מהפסוק הזה 4 תנאים לקבלת התפילה:

1. וָאֶתְחַנַּן - שיתפלל כעני הדופק על הפתח כדרך אומרו (משלי י''ח) תחנונים ידבררש..."
הבקשה הראשונה צריכה להיות כמו עני. הלשון של חז"ל במדרש היא -"אין לאדם כלום אצל בוראו"הוא לא חייב לך שום דבר. אתה בא אליו כמו עני

"כְּדַלִּים וּכְרָשִׁים דָּפַקְנוּ דְּלָתֶיךָ" – אנחנו באים כמו עניים בפתח.

 

2. אֶל ה' - שיבקש ממקור הרחמים.

לא לבקש מכוחות אחרים. רק מהקב"ה. אמנם אנחנו אומרים כל יום "אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, לו לבדו ראוי להתפלל, ואין ראוי להתפלל אלא לזולתו.
אתה לא מבקש מהמלאך מיכאל או גבריאל, אלא רק מהקב"ה.


(זה נפקא מינה גם כשהולכים לקברי צדיקים – לא לבקש מהצדיק שום בקשה! אתה יכול לבקש מהקב"ה שבזכות הצדיק שקבור כאן יביא לך ישועה, אבל לא לבקש "ר' שמעון בר-יוחאי, באתי אליך להתפלל, תבקש מהקב"ה שיחוס עליי". אל תפנה לרשב"י, אלא רק לקב"ה בעצמו).
זה מה שרצה משה רבינו ללמד אותנו וָאֶתְחַנַּן
אֶל ה', אתה מדבר אל הקב"ה, ולא אל שום שליח אחר מבלעדי הקב"ה.

 

3. בָּעֵת הַהִוא - זמן התפלה כדרך אומרו (תהלים ס''ט) ואני תפלתי לך ה' עת רצון, ישנם זמנים מסוגלים לתפילה כפי שאומרת הגמרא (מסכת ראש השנה):

שהימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים - דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ קְרָאֻהוּ בִּהְיוֹתוֹ קָרוֹב - מראש חודש אלול שמשה רבינו עלה למרום, זה זמן מסוגל .
יש זמנים מסוגלים, כותב האור החיים הקדוש. פירוש הדבר, שאנחנו מבקשים מהקב"ה בעת רצון. כל זמן יש לו עת רצון ואת זה משה רבינו ביקש ללמד.

 

4. לֵאמֹר - שתהיה תפלתו מפורשת ולא תהיה סובלת פירוש בלתי הגון, תסביר לקב"ה את מה שאתה רוצה.

לכאורה, זה פלא, מה אני צריך להסביר לקב"ה את מה שאני רוצה?! הוא יודע יותר טוב ממני, מה אני רוצה!

אומר האור-החיים הקדוש – כן, בסדר התפילה, תדבר אל הקב"ה, כמו בן אל אבא.

הבן אומר לאבא שלו – אבא, אני צריך כסף. האבא מיד שואל: "למה אתה צריך?"...

 

- אני צריך לקנות נעליים, צריך עניבה, צריך חולצה...

הוא מסביר לו למה הוא צריך כסף. זו הכוונה, אומר האור-החיים הקדוש, תפרט את מה שאתה רוצה!

 

אלו ארבעת הדברים שכותב האור-החיים הקדוש, שיש ללמוד מהפסוק הראשון בפרשה על מנת שהתפילה תתקבל...

 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏