ואתחנן- להתפלל שנתפלל כראוי

פרשת ואתחנן דבר תורה קצר". הלימוד של האדמו"ר רבי חיים מצאנז לגביי ההכנה הראויה שיש לעשות לפני התפילה מהפסוק הפותח את הפרשה...

להתפלל שנתפלל כראוי

 

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר"

 

נשאלת השאלה:

לשם מה נכתבה המילה 'לאמר' או מה באה להוסיף כאן המילה 'לאמר'?

 

כדי להבין זאת נביא סיפור, המובא בספר "אוצר חיים":

שאלו פעם את האדמו"ר רבי חיים מצאנז: "מה עושה הרבי לפני התפילה, ומהי ההכנה הרבי עושה לתפילה?"

 

ענה להם האדמו"ר: "אני מתפלל שאצליח להתפלל כראוי!"

הרבי הוסיף כי למד זאת מהפסוק שלפנינו: "ואתחנן אל ה' בעת ההיא", ומה אני מתחנן? - "לאמר", שאזכה להתפלל טוב, ותהיה תפילתי ראויה ומקובלת ושגורה בפי...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏