ואתחנן- צדיקות של היצר הרע

"פרשת ואתחנן רעיון". מדוע לפעמים רואים יהודי שבדרך כלל הוא לא מחמיר על עצמו, כשנחלה במחלה קשה, יסרב בכל תוקף לנסוע בשבת או לאכול ביום כיפור, למרות שמחויב הוא לעשות על פי דין?! ביאור נפלא של רבי ישראל סלנטר זצ"ל...

צדיקות של היצר הרע

 

"ונשמרתם מאד לנפשותיכם"

 

שאל האדמו"ר מבריסק זצ"ל משם רבי ישראל סלנטר:

לפעמים רואים יהודי שבדרך כלל הוא לא מחמיר על עצמו, כשנחלה במחלה קשה, יסרב בכל תוקף לנסוע בשבת או לאכול ביום כיפור, למרות שמחויב הוא לעשות על פי דין, מה פשר ה- "צדיקות" הזו?

 

ומסבירים הם שעצת היצר היא זו:

כל זמן שהאדם בריא יש לו שש מאות ושלוש עשרה מצוות לקיים. ואז היצר הרע מתחלק על כל שש מאות ושלוש עשרה המצות – איננו ממוקד...

 

אבל בשעה שאדם חולה, מוטלת עליו מצוה אחת חזקה. והיא: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" וכאשר יש לאדם רק מצוה אחת אז היצר הרע אחוז בה כל כולו, ונלחם בכל כוחו להכשיל את האדם בקיומה, ולכן הוא נעשה פתאום "צדיק" ולא מוכן להישמע להוראות התורה במצבים אלו...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏