ואתחנן- להמשיך להתפלל!

פרשת ואתחנן מוסר השכל". מוסר השכל מפרשת ואתחנן שיש להמשיך ולהתפלל על הגאולה ולא להתייאש...

להמשיך להתפלל!

 

"ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר"

 

במדרש דברים רבה (פי׳׳א, י) מבואר:

שמשה רבינו ע״ה התפלל תקט״ו תפלות כמניין ואתחנ״ן, ואם היה מתפלל עוד תפלה אחת היה נענה ונכנס לארץ, אלא שהקב״ה אמר לו רב לך...

 

אומר המנחת אלעזר ממונקאטש:

ומכאן מוסר השכל נגד האווילים הטועים בזמנינו שלא להרבות בתפלה על הגאולה שלימה, (גם ברוב צרותינו חבלי משיח האלו), באמרם כי מה ייתן ומה יוסיף תפלתנו על התפלות בשמונה עשרה על הגאולה? והרי עדיין לא נושענו...

 

מכאן הראיה כי אם היה משה רבינו ע״ה מתפלל עוד תפלה אחת היה נענה, וכיון שאלינו לא נאמר (חלילה) רב לך מלהתפלל עוד, עלינו להמשיך ולהתפלל כי מי יודע כמה תפלות נצרכות לגאולה השלימה...

 

 זהו שכתוב (ישעיה נו, ז): "כי ביתי בית תפילה יקרא..." שיהיה נבנה מתפילות ישראל, לכך מצווה רבה להתפלל ולשפוך שיח, כי ברוב התפלות אולי ימצאו פעם אחד עת רצון שהוא מסוגל להיענות בגאולה שלימה במהרה בימינו...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏