ואתחנן- כיבוד הורים=אריכות ימים!

"סיפור לפרשת ואתחנן". סיפור שסיפר אחד מזקני וחכמי ירושלים לפני יותר מחמישים שנה המעיד שכיבוד הורים הצילו ממחלה והאריך את ימיו כהבטחת התורה...

כיבוד הורים=אריכות ימים!

 

"כבד את אביך ואת אימך... למען יאריכון ימיך"

 

בספר "יגדיל תורה" מובא מעשה שסיפר אחד מזקני וחכמי ירושלים לפני יותר מחמישים שנה:

כאשר קפצה עליו מחלה קשה והרופאים הבהילוהו, באמרם אליו שהמחלה לא משאירה לו הרבה זמן לחיות...

 היהודי המבוהל, אסף פרוטה לפרוטה ונסע לחזון איש בבני ברק. הנסיעה הייתה יקרה ומפותלת, הוא גייס את הסכום ועמד לפני החזון איש.

 

ה"חזון איש" שמע את דברי היהודי המסכן, ולאחר שגמר לומר את אשר על לבו, שאלו ה"חזון איש": "היש לך אב או אם?" והלה הנהן בראשו.

 

הוסיף ושאלו: "כמה עלתה לך הנסיעה לבוא הנה מירושלים", והלה נקב בסכום המדויק - שכנראה לא היה מבוטל בימים ההם.

 

נענה החזון איש ואמר: "אולי תוכל להסביר לי, הרי כתוב בתורה "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך", מתי הוצאת בפעם האחרונה על הוריך חמישית ממה שהוצאת עבור נסיעתך הנה?!... במקום לתת את הכסף למצווה מובטחת זו – שמאריכה חיים, בחרת לרדת לכאן, ועוד נסעת למקום שפעמים סגור פעמים פתוח, ואף כשפתוח אין זה מובטח שאני יעזור לך... היכן ההיגיון?!...

סע בחזרה לירושלים והתחל להדר במצוות כיבוד אב ואם, ובוודאי תיוושע - הרי יש לך הבטחה מן התורה לאריכות ימים"!

 

סיפר אותו יהודי: הטון והישרות שבה נאמרו הדברים עם הפשטות וההיגיון הבריא זעזעו אותי, ומאותו יום ואילך שמתי מצווה זו בראש מעייני וב"ה הנני חי עד היום לאורך ימים ושנים טובות...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏