ואתחנן- אם לא, משה יקבל הכול!

"משל לפרשת ואתחנן". אם הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים, מדוע אמר למשה: "אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" ומנע אותו מלהתפלל?!. משל ונמשל של הרב עובדיה יוסף זצ"ל לפרשת ואתחנן...

אם לא, משה יקבל הכול!

 

"ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה"

 

נשאלת השאלה:

הרי אמרו חז"ל (יבמות ס"ד): "מפני מה עשה הקדוש ברוך הוא את האימהות עקרות משום שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים".

 

מדוע אם כן אמר הקדוש ברוך הוא למשה: "אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" ומנע אותו מלהתפלל?

 

כדי להבין נביא משל של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל:

 

עני אחד הזדמן לשכונה של אנשים קמצנים, ומכיוון שהיה רעב פנה אל אחד התושבים וביקש ממנו רק בצל.

לאחר שזה הביא לו ברצון, אמר לו: "וכי אפשר לאכול בצל בלי לחם?!"

 

התושב הצדיק, בלית בררה, נתן לו גם לחמנייה.

לאחר שקיבל לחם אמר: "מה אני אמור לעשות עם לחם ובצל? אתה רוצה לחנוק אותי?! וכי אפשר לאכול בלי לשתות?!"...

 

בלית ברירה הביא האיש שתייה, והעני גם אכל וגם שתה...

 

כן הוא הנמשל:

 

הקדוש ברוך הוא ידע מה שיכול לקרות אם משה רבינו ע"ה יתפלל, שבתחילה יבקש מעט ולבסוף יקבל הכול, ולכן כשראה שהתפילות עלו על גדותיהן אמר לו שיפסיק מלהתפלל משום שאם ימשיך להתפלל כבר ייכמרו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ובהכרח שיסכים לתפילותיו של משה להיכנס לארץ...

 

מוסיף ה'לבוש יוסף':

ואם תאמר, ומה בכך שייכנס משה לארץ? 

כבר אמר המקובל רבינו מאיר פאפריש זצ"ל שהרי אמרו חז"ל שמעשי ידיו של משה לא בטלו, והמשכן שבנה לא נחרב אלא נגנז, ואילו היה נכנס משה לארץ ישראל ובונה את בית הבחירה, כשעם ישראל היו חוטאים בהכרח שתהיה חלילה כליה על עם ישראל.


כי הקדוש ברוך הוא לא ישפוך את חמתו על מעשי ידיו של משה רבינו, בתור כפרה על עם ישראל, לכן מנע ממשה רבינו שייכנס לארץ.

 

וזהו שאמר משה רבינו לבני ישראל, "ויתעבר ה' בי למענכם", הקדוש ברוך הוא מנע ממני להיכנס לארץ למענכם להצילכם בשעת חרי-אף...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏