פסח- רב של גאולה

"חג הפסח דבר תורה לליל הסדר". דבר תורה לליל הסדר המבאר מדוע באו כל הרבנים החשובים לתלמידם רבי עקיבא, לעשות איתו ליל סדר בבני ברק?...

רב של גאולה

 

"כִּימֵי צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת"

 

מספרת הגמרא בסיום מסכת מכות, כד א-ב:

 רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך...שוב פעם אחת היו עולין לירושלים כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם.

כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק.

אמרו לו: מפני מה אתה מצחק?!

אמר להם: מפני מה אתם בוכים?!

אמרו לו: מקום שכתוב בו (במדבר א-נא) והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה?!

אמר להן: לכך אני מצחק דכתיב (ישעיה ח-ב) "ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו" וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני?! אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה באוריה כתיב (מיכה ג-יב) "לכן בגללכם ציון שדה תחרש...". בזכריה כתיב (זכריה ח-ד) "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים" עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, בלשון הזה אמרו לו: עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו

 

 

סיפור נוסף על הרבנים הללו מופיע בהגדה של פסח בליל הסדר:

מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ור' עקיבא ור' טרפון שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרין ביציאת מצרים כל אותו הלילה...

 

שואל ערוך השולחן:

מה מחפשים פה כל התנאים האלה אצל ר' עקיבא, שהוא היחיד שהיה גר בבני-ברק?

הלא אלו היו רבותיו של רבי עקיבא: ר' אליעזר היה גר בלוד, ר' יהושע היה גר בפקיעין, הם לא גרו בבני-ברק?!

 

ועוד, בדרך כלל התלמיד הולך אצל רבו בליל הסדר. פתאום אתה רואה, שהרבנים באים להיות אצל התלמיד, איך יכול להיות דבר כזה?!

 

מסביר ערוך השולחן:

אותם רבנים של ר' עקיבא, באו לר' עקיבא לאחר הסיפור שהוא ניחם אותם על החורבן. הם היו איתו ביחד על הר הבית, ור' עקיבא ניחם אותם על החורבן, ולימד אותם ביאור על הפסוק, מה הקשר בין נבואתו של ירמיה לנבואתו של זכריה.

 

יוצא שהפך ר' עקיבא להיות הרב שלהם והוא זה שהסביר להם, מה מונח במהות של החורבן...

ברגע שהוא לימד אותם את הפשט בפסוק, הוא הפך להיות הרב שלהם לעניין החורבן והגאולה.

אמרו לו – אם ככה, נבוא להתארח אצלך בפסח.

 

ולמה דווקא בפסח ולא בסוכות?

 

מביא ערוך השולחן רעיון נפלא – תמיד, ביום שבו יוצא פסח, יוצא תשעה באב.

יש בידינו סימן, והוא: א"ת-ב"ש, גרד"ק, הצו"פ:

ביום שחל א' פסח – חל גם תשעה באב , וכן ב' פסח – שבועות, ג' פסח – ראש השנה, ד' פסח - קריאת התורה- היום בשבוע בו יחול בחו"ל שמחת תורה, בארץ ישראל, אסרו חג,

ה' פסח – צום יום הכיפורים, ו' פסח – פורים.

 

כמו כן, אוכלים ביצה בליל הסדר, אומר הרמ"א שזה סמל לאבלות. ויש אומרים, שלכן המצה בליל הסדר עגולה, כמו אבלים, שאוכלים מאכל עגול.

 

אם כן, התנאים באו אליו מכיוון שהוא ניחם אותם, כשהם ראו שועל יוצא מבית קדשי הקדשים, מבחינתם אין חורבן גדול מזה, ורבי עקיבא ביאר, שאדרבא, זו תחילת הגאולה, לכן הם באו אליו בליל הסדר, כיון ש - כִּימֵי צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת.


יסוד חג הפסח, הוא יסוד חג הגאולה.


 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏