שמחת בית השואבה- חגיגה על חורבן?!

"דבר תורה לשמחת בית השואבה". רעיון נפלא המובא בספר המועדים של הרב מתתיהו סלומון (משגיח ישיבת ליקווד בארה"ב), במאמרי חג הסוכות שלו, הוא מביא שאלה שהוא שמע מפי הגאון ר' יחזקאל סרנא (ראש ישיבת חברון בירושלים) בדרך של "משל ונמשל לשמחת בית השואבה"....

חגיגה על חורבן?!

 

"מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו"

 

היום אנחנו עושים זכר לשמחת בית השואבה שהייתה בזמן שבית המקדש היה קיים, לכן כל חג סוכות, אנחנו עושים שמחת בית השואבה.

 

שואל ר' יחזקאל סרנא:

כתוב במשנה, ש- "מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו". וקשה, הלא תמיד כשאנחנו נזכרים במשהו מבית המקדש אנחנו מתאבלים – שוברים כוס בחופה, משיירים מאכל בסעודה, שמים אפר על הראש..., פתאום בשמחת בית השואבה אתה רוקד זכר למה שרקדו בבית המקדש?! לרקוד על החורבן של בית המקדש?!

 

ועוד הוא שואל – הרי האשכנזים אומרים בפיוטים של יום הכיפורים – "אשרי עין ראתה שמחת בית השואבה. עם שואב את רוח הקודש, רוח נדיבה, הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו".

אנחנו שומעים, על מה שהיה בבית המקדש, בשמחת בית השואבה, דאבה הנפש שלנו... פתאום באים ואומרים לך לרקוד, זכר למה שהיה בבית המקדש. הייתכן?!

 

משיב הרב סרנא – בדרך של משל, למה הדבר דומה:


משל לאדם שקיבל מכתב ממפעל הפיס, שהוא זכה בפרס 50 מיליון.
הוא מזמין את כל ילדיו ומשפחתו לסעודת הודיה. לפתע אחד הנכדים אומר לו – סבא, תראה לי איך נראה צ'ק של 50 מיליון! 
- אין לי עדיין את הצ'ק.

- אז מה אתה חוגג?

- אתה לא מבין... קיבלתי כבר מכתב ממפעל הפיס, שאם אני אתייצב ברח'... עם הכרטיס, הם יספקו לי מסכה לשים על הפנים, ואז אוכל להצטלם עם הצ'ק, כרגע זה עדיין לא ביד שלי...

 

מבאר הרב סרנא שכן הוא הנמשל:

זו היא בעצם שמחת בית השואבה. יש אבלות על החורבן, יש שמחה על הבטחת הנביאים שבית המקדש השלישי בע"ה יבנה. והיות וקיבלנו  את הבטחת הנביאים בדבר הקב"ה, שבית המקדש השלישי יבנה, היות וההבטחה הזאת קיימת אצלנו, אמנם הצ'ק לא אצלנו והבית עדיין לא נבנה, אבל אנחנו רוקדים ושמחים על סמך המכתב שקיבלנו, שהוא עתיד להיבנות – זו שמחת בית השואבה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏