שבת- "הקשר בין שבת לגאולה"

בת לגאולה?" ההשוואה של שבת למנורה. רבנו בחיי בהסבר למה השבת היא באמצע השבוע ולא כפי שאנו מכנים את שישי-שבת כ- "סוף שבוע"... ומדוע מי שלא שומר את המנוחה בשבת לא יכול להישאר בארץ ישראל?!...

"אם ישמרו בני ישראל שבת אחת מיד יגאלו"

 

רבנו בחיי ב"כד הקמח":

אומר הקב"ה: "והנה מי שפוגע בנקודת האמצע שלי אני פוגע בנקודת האמצע שלו" - מי שיפגע באמצע שלי - שבת. אני פוגע בנקודת האמצע שלו - משכן.


מקדש הוא אמצע - כפי שאמרו חז"ל: ישראל טבורו של עולם וירושלים אמצע של ישראל וביהמ"ק אמצע של ירושלים...


 שבת היא אמצע - כשם שבמנורה 7 קנים שלשה מכאן ושלשה מכאן הפונים אל עבר הקנה האמצעי. כך השבת היא אמצע השבוע וכולם פונים אליה. 


והראייה לזה:

ניתן לעשות הבדלה עד יום שלישי כיוון שהשבת משפיעה עד שלשה ימים. מיום רביעי מתחיל שבוע חדש לכן האשכנזים מוסיפים בשיר של יום רביעי "לכו נרננה" לומר כביכול קבלת שבת...


שולחן ערוך אבן העזר קמד': הרוצה לגרש את אשתו ואומר לשליחו לגרש לפני השבת כותב בימים: ראשון, שני ושלישי. ואם אמר לו לאחר השבת כותב ברביעי,חמישי ושישי. יוצא שהשבוע מתחיל ביום רביעי ומסתיים ביום שלישי כשהשבת היא האמצע...


ומוסיף רבנו בחיי: 

שכל גזירת הגירוש והגלות מארץ ישראל היא בגלל השבת כיוון שהשבת נקראת שבת מנוחה שנאמר: "שבת וינפש" וארץ ישראל נקראת מנוחה שנאמר: "כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה..." מי שלא שומר את המנוחה בשבת לא יכול להישאר בארץ שהיא מנוחה וחייב לגלות ממנה.


זו הסיבה גם שאם ישמרו כל ישראל שבת אחת תבוא הגאולה:

כי בזכות המנוחה שהיא שבת, נזכה בארץ ישראל שהיא מנוחה ונחלה...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏