צו- לשמור על האש שלא תכבה

אל מול לימוד התורה של כל יהודי מאת הגאון רבי חיים מוולוזין זצ"ל. צריך רצון אמיתי לשמור את האש שלא תיכבה... מתאים כ- "רעיון לדבר תורה לפרשת השבוע פרשת צו".

לשמור על האש שלא תכבה


"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"

 

המשנה במסכת אבות מונה את הניסים שהיו בבית המקדש:

"עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש וכו' לא כבו גשמים א של עצי המערכה".

 


שאל הגאון רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל:

לכאורה צריך להבין, מדוע היה צריך לעשות נס כזה - שלא יכבו הגשמים את האש שהוא נס שלא בדרך הטבע מדוע לא נעשה נס שלא ירדו כלל גשמים במקום המקדש?!

 


אלא השיב רבי חיים:

הדבר בא ללמדנו את ההנהגה הרצויה שלא ייטוש האדם את מקומו בעבודת המקדש ולימוד התורה בשום מצב אף אם יש לו עיכובים מכל סיבה שהיא שהרי רוב העולם מבקשים להצדיק את העדר תלמודם בתירוץ של טרדות שונות ומשונות המפריעות להם.


לא נוכל לכתוב את כל התירוצים שיש לבני האדם כסיבה לשאלה: "למה אתה לא לומד"?...


מלמדת אותנו התורה שכמו באש המערכה שאף כאשר ירד עליה גשם הקב"ה סייע שלא תהיה שום הפרעה ולא כיבו הגשמים את האש, כך כל מי שמוסר עצמו על לימוד תורה, הקב"ה יסייעו שעניינים גשמיים לא יפריעו לו כלל וכלל!


רק צריך רצון אמיתי לשמור את האש שלא תיכבה...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏