דברים- הדברים והדבורה

"מדרש רבה לפרשת דברים". ההקבלה בין התורה = הדברים האלה לבין הדבורה. שני אופנים של הדמיון בין הדבורה לבין דברי התורה...

הדברים והדבורה

 

"אלה הדברים"

 

מובא במדרש רבה א – ו:

'אלה הדברים' אל תקרי הדברים, אלא הדבורים. מה הדבורה הזו דובשה לבעלה ועוקצה לאחרים, כך הם דברי תורה, סם חיים לישראל וסם המוות לעובדי כוכבים.

 

דבר אחר:

'אלה הדברים' - מה הדבורה הזו דובשה מתוק ועוקצה מר, כך הם דברי תורה כל מי שעובר עליהן נוטל איפופסין (גזר דין של עונש)... וכל מי שמקיים אותה זוכה לחיים...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏