פסח- "למה שותים 4 כוסות"?

"הסיבה לשתיית ארבע כוסות בפסח" מוסבר על ידי שאלה ששואל המהרש"א על מעשה שמביאה הגמרא בדיון שהובא לפני אלכסנדר מוקדון... מתאים כ- "פרפראות לחג הפסח"...

למה שותים 4 כוסות?


רעיון המבאר את "הסיבה לשתיית ארבע כוסות בפסח"

 

הגמ' בסנהדרין צא. מביאה סיפור:

 

"באו בני מצרים לדון עם בני-ישראל לפני אלכסנדר מוקדון. אמרו לו: הרי בתורת ישראל כתוב בפירוש"ו-ה' נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום וינצלו את מצרים" ואם כך הם פני הדברים. תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו.

 

אמר להם גביהה בן פסיסא לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עימהם. אם ינצחוני אימרו הדיוט שבנו ניצחתם, ואם אני אנצח אותם אימרו להם תורת משה ניצחתכם. נתנו לו רשות. אמר להם נאמר: "ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 430 שנה".

תנו לנו שכר עבודה לששים ריבוא ששעבדתם במצרים 430 שנה!!!

ולא מצאו תשובה. מיד ברחו והניחו שדותיהן כשהן זרועות וכרמיהן כשהן נטועות, ואותה שנה שביעית הייתה".

 

שואל המהרש"א: למה אמר להם  430 שנה? הרי השעבוד החל מאז שמרים נולדה (מרים נקראה כך על שם המרורים, שהחלו להעביד את בני ישראל כשהיא נולדה...) והיא הייתה ביציאת מצרים בת 86 משמע שעבדו רק 86 שנה?!

 

והוא מתרץ: הגזירה היתה על  600,000 איש שיעבדו במשך 430 שנה .

מכיוון שלמעשה 600 אלף היו רק חמישית מעם ישראל הרי כוח העבודה הוכפל על חשבון השנים 430:5 = 86 ולכך עשה חשבון של  600,000 שעבדו 430 שנה.

 

רעיון: לכן שותים 4 כוסות כוס בגימטריה =  86

לומר ש: 4 פעמים של 86 שנה היו גאולה (=לא עבדו בהם) עקב ריבוי האנשים פי 5...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏