מסעי- מסעות בניסי ניסים

"פרשת מסעי דבר תורה". ביאורים נפלאים של רש"י והרמב"ם במורה נבוכים להסביר את הסיבה שהתורה כתבה את המסעות הללו...

מסעות בניסי ניסים

 

"מסעי בני ישראל"

 

בפרשת מסעי מפורטים מ"ב המסעות של בני ישראל במדבר.

 

שואלים רבים ממפרשי התורה:

למה ובשביל מי נכתבו מסעות אלה? הלא הדור המבוגר – דור המדבר כבר לא היה בחיים, לדור הצעיר לא היה כל עניין במסעות אלה, אם כן למה נכתבו?!

 

רש"י מביא בשם רבי תנחומא, משל למה הדבר דומה?

למלך שהיה בנו חולה. הוליכו למקום אחר לרפאותו. כיון שהיו חוזרין, התחיל אביו מונה כל המסעות ואמר לו: כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך – כך אמר לו הקדוש ברוך הוא: "משה, מנה להם כל המקומות היכן הכעסוני. לכך נאמר "אלה מסעי בני ישראל".

 

 ב"מורה נבוכים" מובא הסבר אחר:

פירטה התורה שמות מסעות בני ישראל, היות ובמשך הזמן ימצאו אנשים אשר יקטינו את גודל הניסים והנפלאות שנעשו במדבר, בטענה כי לא יתכן שעם שלם יחזיק מעמד במדבר שמם ויתפרנס עם מן השמים ומי באר, ולכן יסבירו אנשים אלה שכל הנדידה התקיימה במדבריות הקרובים לישוב ותושבי הישובים היו מספקים להם תמורת כסף וזהב כל צרכיהם.


לכן נזכרו שמות המסעות כדי שהדורות הבאים יוכחו לדעת שבמקומות בהם נדדו בני ישראל, נשארו מקומות מדבר שוממים ומרוחקים מכל ישוב, ואין כל אפשרות גם היום להחזיק שם מעמד תקופה ממושכת של ארבעים שנה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏