מסעי- עומדת ברומו של עולם

"פנינים לפרשת מסעי". כוחה של תפילה העומדת ברומו של עולם...

עומדת ברומו של עולם

 

"כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול ואחרי מות הכהן הגדל ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו"

 

 הגמרא במסכת מכות (יא, א) אומרת:

שמאחר שדינו של הרוצח בשוגג הוא לשבת בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול, היה קיים חשש שהרוצחים יתפללו על הכהן הגדול שימות, כדי שיוכלו להשתחרר מכבלי מאסרם, ולפיכך אמותיהם של הכהנים הגדולים היו נוהגות לספק כסות ומזון לרוצחים כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו.

 

מבהיל לראות מהו ערך התפילה – רואים מכאן שקרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת.

 

אומר הסבא מקלם, בספר חכמה ומוסר:

כתוב בתהלים (יב, ט): "כרום זלת לבני אדם" - זו תפילה העומדת ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בה.


תפילה נקראת "העומדת ברומו של עולם" לפי שמרוממת ומעלה את האדם המתפלל לרום המעלות

 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏