ברית- קידוש החומר

"ברית מילה דבר תורה". מדוע נבחרה דווקא ברית המילה למצווה הראשונה שמקיים יהודי בחייו?. וכן מדוע נבחרה דווקא היא כמייצגת את השוני בין ישראל לעמים...

קידוש החומר


ההבדלה מין העמים דווקא על ידי ברית המילה

 

אנו עם ישראל מובדלים משאר העמים על ידי ברית-המילה. 


ונשאלת השאלה

מדוע בחר ה' דווקא במצווה זו בכדי להפוך אותנו לעם שונה ומובדל?

  

והתשובה לכך היא:

מהותו של עם ישראל שונה ממהותם של יתר העמים. המילה "קדוש" בדתות אחרות באה לידי ביטוי באנשים המזירים עצמם מתענוגות העולם הזה ממאכל ומשקה ואף פורשים מהאישה.


לא כן הוא אצל העם היהודי דווקא בתאוותיו הוא מתקדש. 


הוא אינו פורש מהאישה אלא דווקא על ידי האישה הוא מקיים מצווה של פריה ורביה וכן הוא מתקדש דווקא על ידי מאכל ומשתה: עושה סעודת מצווה (כמו סעודת ברית מילה) ואוכל מעדנים בשבות ומועדי ישראל. 


ודווקא ע"י זה מקיים מצווה זהו מה שנקרא "לקדש את החומר".

 

זוהי אם כן הסיבה שהקב"ה בחר לכרות את בריתו דווקא באבר זה שהוא אבר התאווה... להראות שאין שום פסול באבר זה אלא דווקא איתו אנו מקיימים מצוות פריה ורביה ומקיימים רצון ה' כמאמר חז"ל: "לא תוהו בראה לשבת יצרה" - הבריאה נבנתה לצורך המשכיות הדורות ולא להינזרות מיותמת תוכן...

 

זאת ועוד, לא בכדי נבחרה מצווה זו למצווה הראשונה שמקיים יהודי בחייו ובבשרו לאות עולם. 


שהרי מראה היא באופן ברור את מהותו של העם היהודי ואת השונות שלו אל מול גויי העולם והדתות השונות...


ברית- "סיפור לברית מילה" (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏