מסעי- מסעות או חניות?

"פרשת מסעי דבר תורה חסידי". ביאור נפלא של האדמו"ר מחב"ד על הנאמר "אלה מסעי" ולא "אלה החנויות" והרי אלו הם המקומות בהם חנו?!...

מסעות או חניות?

 

"מסעי בני ישראל"

 

בפרשת מסעי מפורטים מ"ב המסעות של בני ישראל במדבר.

 

ב"ליקוטי שיחות" מובאת השאלה:

לשם מה נכתבו מסעות אלה? ועוד, למה נאמר "אלה מסעי" ולא "אלה החנויות" והרי אלו הם המקומות בהם חנו?!.

 

ומבאר הרבי מלובביץ':

ארבעים ושניים המסעות במדבר רומזים גם-כן לשלבים השונים בגלותו של עם-ישראל, כשהוא שרוי ב'מדבר העמים'.

נמצא אפוא, שה'חניות' מסמלות את שלבי הירידה והגלות, כאשר עם-ישראל מתעכב בגלות.

 

אף-על-פי-כן נקראות גם ה'חניות' בשם "מסעי", כי בעומק הדברים גם הן חלק מהנסיעה ומהעלייה.


התכלית והכוונה של הירידה בגלות, היא הגאולה שבאה לאחריה. זו ירידה לצורך עלייה. דווקא על- ידי הירידה באה העלייה הגדולה, וזו עלייה לדרגה גבוהה לאין-ערוך מהמצב שהיה קודם הירידה, בדוגמת יתרון האור שבא מן החושך...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏