מסעי- רמזים שבמסעות

"רמזים בפרשת מסעי". מבחר ביאורים על הסיבה שהשתמשה התורה במילים: "אלה מסעי"...

רמזים שבמסעות

 

"מסעי בני ישראל"

 

שואלים המפרשים:

מדוע נכתבו המסעות הללו? ועוד, מדוע השתמשה התורה במילים: "אלה מסעי"?!.

 

מבאר ה'בעל שם טוב' הקדוש:

שהמסעות הכתובות בתורה רומזות על המסעות שכל אדם עובר מלידתו עד כניסתו לעולם הבא.

ולמעשה כל מקום שמוזכר במסעות מרמז על דרגה בעבודת ה' הידועה לחכמי הסוד.

 

ואמר רבי שמואל מסוכטשוב:

שהם מרמזים על המסעות שיעברו בני ישראל בכל גלויותיהם.

 

וכעין זה אמרו חכמי הדרש:

אלה מסעי בני ישראל מרמזים על אדום, מדי, בבל, יון...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏