מסעי- משפט אמת

"רעיון לפרשת מסעי". ביאור נפלא של הספורנו והשפתי חכמים לעונש הגלות התלוי במותו של הכהן גדול... מתוך שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת מסעי...

משפט אמת


"וְהִצִּילוּ הָעֵדָה אֶת הָרֹצֵחַ מִיַּד גֹּאֵל הַדָּם וְהֵשִׁיבוּ אֹתוֹ הָעֵדָה אֶל עִיר מִקְלָטוֹ אֲשֶׁר נָס שָׁמָּה וְיָשַׁב בָּהּ עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל אֲשֶׁר מָשַׁח אֹתוֹ בְּשֶׁמֶן הַקֹּדֶשׁ"


ערי המקלט מופיעים בסוף הפרשה. מצוה הקב"ה להקים שש ערי מקלט – שלוש בארץ ישראל, ושלוש בעבר הירדן.


לעיר המקלט נימלט אותו אדם, שרוצח בשגגה, ושם עיר המקלט, מספקת לו הגנה מפני גואל הדם. 

אם הוא לא נמצא בעיר המקלט, יש אפשרות לגואל הדם להרוג אותו.

צריך לדעת, שגם במקרה ואין גואל דם, הולכים לעיר מקלט, לא רק להגנה מפני גואל הדם , אלא כדי לכפר על מעשה ההריגה.


הליכה לעיר מקלט, מספקת את הכפרה להריגה בשגגה, וגם רח"ל, כשאבא הורג את הבן שלו בשגגה, האבא גולה לעיר מקלט, למרות שזה בן יחיד שלו, ואין גואל דם. 


יוצא איפה, שאין זה שייך דווקא לנושא של גואל הדם, ז"ל אומרים, כדי שתהיה לו כפרה. השהייה בעיר המקלט, מספקת כפרה לאדם שרצח בשגגה, וזה חייב לספק לו כפרה, גם לאחר מותו.


אומרת הגמרא (מסכת מכות):

שגם אדם שנפטר בעיר מקלט, והכהן הגדול עדין לא מת, הוא נפטר בעיר מקלט, עד מות הכהן הגדול, ולאחר מות הכהן הגדול, מעבירים את ארונו, לנחלת אבותיו.


בפתח הפרשה, נקריא רק את הפסוקים שעוסקים בנושא של עיר מקלט :

"וְהִצִּילוּ הָעֵדָה אֶת הָרֹצֵחַ מִיַּד גֹּאֵל הַדָּם וְהֵשִׁיבוּ אֹתוֹ הָעֵדָה אֶל עִיר מִקְלָטוֹ אֲשֶׁר נָס שָׁמָּה וְיָשַׁב בָּהּ עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל אֲשֶׁר מָשַׁח אֹתוֹ בְּשֶׁמֶן הַקֹּדֶשׁ"


שואלים הספורנו והשפתי חכמים במקום:

לשם מה צריך האדם לשהות שם, עד מות הכהן הגדול?


כשבן-אדם מקבל עונש של סקילה, אז זה עונש אחיד לכולם. אדם מבקש הרג/חנק , כל אחד והעונשים שלו כפי שקבעה התורה.


העונש היחיד שהוא לא סימטרי, אלא כל אחד ואחד, משתחרר עפ"י מה שקבע לו הקב"ה, זה עונש של גלות.


יש אחד שישב בעיר מקלט שלושים שנה. יש אדם שישב שם גם עשרים שנה, יש אדם שישב שם עשור. יש אדם שנה, יש חמש שנים וכו' , הוא עוד לא הצליח לפרוק את החבילות שלו בעיר המקלט, וכבר הגיעה ההודעה שהכהן הגדול מת , והוא הולך הביתה.


יש אדם ששהה יום אחד, וכבר הולך הביתה. אומרת הגמרא, שגמרו את דינו, ואמרו לו שצריך לגלות לעיר מקלט, הוא אורז את החבילות שלו, ובדרך  לעיר מקלט, הוא מקבל הודעה שהכהן הגדול מת. עושה סיבוב חזרה, והולך הביתה, הוא לא היה שם אפילו רגע אחד.


מותו של הכהן הגדול, מספקת כפרה לרוצחים בשגגה.

בכל אופן, שואל הספורנו במקום – איזה מין עונש זה, שאחד מקבל שבוע, אחד שנה, אחד שלוש שנים, אחד חמישי שנה. איזה מין עונש זה?


כדברים הללו, שואל השפתי חכמים במקום, ולשניהם תשובה אחת – היות והעונש של הרוצח בשגגה, לגלות לעיר מקלט, הוא נעשה בעוון של שגגה, ושגגה אף אחד לא יכל לדעת, גם שגגה יש בה, כי אחד השגגה שלו קרובה לאונס, והשני, השגגה שלו קרובה למזיד...

רק הקב"ה, שיודע כמה זמן הכהן הגדול יחיה, ויודע כמה כל רוצח בשגגה יחיה, והרי הקב"ה מענה לידו של האדם שיהרוג בשגגה, כמו שהגמרא אומרת.


רק הקב"ה, שהוא הנותן חיים לכל חי, ויודע כמה יחיה כל אחד, ויודע כל אחד, מה הדרגה של שגגה, שהייתה במעשה הזה, הוא זה שיכל לקבוע, לכמה זמן האדם ניכנס לעיר מקלט.


לשונו של הספורנו ולשונו של השפתי חכמים, פחות או יותר אותו דבר, נביא שורה אחת מהשפתי חכמים:

"ואדרבא, אם היתה התורה קובעת זמן שווה לכולם, כמה זמן היה גולה, היה זה משפט מעוקל".


זה לא היה משפט צדק. כי אחד הרג בשוגג, אבל זה היה קרוב למזיד , כי הוא לא סידר את האוטו. הוא נסע עם הרכב שלו, כאשר הבלמים לא היו תקינים , כי הוא עבר טסט, אחרי שהוא שילם לטסטר 200 ₪ . 


אז ע"י זה, הבלמים שלו לא  היו מסודרים, אז  הפשיעה שלו , שהבלמים לא עבדו, זה קרוב למזיד.

ואחר אומר – אני מחליף צמיגים ועושה  ברקסים, ועם כל זה לא שמתי לב, והתינוק קפץ. לא הייתי אשם!


רק הקב"ה, יכל לבחון כל אחד ואחד, מה הדרגה של השגגה שהייתה לו.

אומר השפתי חכמים , אילו היה משפט אחיד, זה היה משפט מעוקל, זה לא היה משפט אמת... 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏