מסעי- מסע חיים של יהודי

"פרשת מסעי דבר תורה קצר". ביאורים של הרמב"ן, השל"ה הקדוש ו"דגל מחנה אפרים" שלמעשה פירוט המסעות הם הוראה ודרך לכל יהודי בקניין תורה ובאמונה תמימה...

מסע חיים של יהודי

 

"מסעי בני ישראל"

 

בפרשת מסעי מפורטים מ"ב המסעות של בני ישראל במדבר.

 

שואלים רבים ממפרשי התורה:

למה ובשביל מי נכתבו מסעות אלה? הלא הדור המבוגר – דור המדבר כבר לא היה בחיים, לדור הצעיר לא היה כל עניין במסעות אלה, אם כן למה נכתבו?!

 

השל"ה הקדוש מבאר:

שהמסעות נועדו להכשירם לקבל את התורה שעל ידי הגלות מזדככים לקלוט את אור התורה ומשום כך נכתב הדבר לדורות, שיידעו עם ישראל שכאשר רוצים לעשות קניינים בתורה וקניין במצוות יש להתייגע בכך וכעניין שאמרו חז"ל: "הווה גולה למקום תורה".

 

"דגל מחנה אפרים" מבאר:

שבוודאי נכתבו המסעות בתורה כדי להורות דרך הישר לכל איש ישראלי שיידע שבכל תחנות החיים כאשר יילך ממסע למסע, הכול נועד כדי להוריד ממנו את שכבת התאווה והגשמיות ולהביאו למעלות גדולות ולקרבו לדבקות בה' וכאשר עוברים על האדם מסעות וקשיים שלא יישבר מהם אלא ילמד שכך הוא הדרך ועתה הוא עובר עוד שלב במסעו.

 

ובעלי המוסר אמרו:

שלכך נקראו המסעות מסע ולא חניה, ללמדנו שהעיקר הוא המסע. כלל אין זה משנה ההישג והניצחון כי העיקר הוא היגיעה והרצון.

 

וכך כתב הרמב"ן:

שפירוט המסעות בא ללמדנו ולהשריש בנו את האמונה בהשגחה פרטית. שכל המסעות שעוברים על האדם הן בטוב והן במה שנראה בעיניו כרע, הכול הוא "על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו" וגם במצב של "מרה" או במצב של "מתקה" הכול מאת ה' ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה אם לא הורו על כך מלמעלה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏