ויקרא- עוון הגזל מקטרג בראש

הגזל מייתר העוונות?! "משל ונמשל של ה"חפץ חיים" המבאר את האופי של הגזל ומדוע הוא מקטרג בראש...

עוון הגזל מקטרג בראש


"נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו"

 

חז"ל מבארים במדרש: "סאה מלאה עונות, מי מקטרג? - עוון גזל מקטרג בראש".

 

שאל על מדרש זה רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל ה"חפץ חיים":

 

מה השאלה בדברי חז"ל: "מי מקטרג?" הלא יש סאה מלאה עונות?, האם חסר מי שיקטרג?!

 

אלא ביאר ה"חפץ חיים" - יש להבין זאת על פי משל:

 

איש אחד היה בעל חוב לאנשים ובצר לו, הודיע להם כי לדאבונו אין ברשותו כסף לשלם להם את חובותיו. 


למרות שבעלי החוב כועסים עליו כעס גדול, אף אחד מהם לא ירוץ אל ביתו של האיש לחטוף ממנו חפצים בעלי ערך. כמו למשל: את כלי המיטה שלו, שולחנות כורסאות וכיוצא באלה...

 

אולם אם קרה שאחד עז פנים, קופץ על הבית פנימה וחוטף מכל הבא ליד אזי כבר כולם ירוצו אחריו לחטוף...

 

כן  הוא הנמשל בעניין העוונות:

 

מכל מעשה עבירה נברא מלאך משחית. אבל המשחית שנוצר מעוון הגזל הוא חצוף גדול בדיוק כמו העבירה עצמה, ומשום כך הוא קופץ בראש ומקטרג. 


אחריו הולכים שאר המשחיתים, אפילו אלו שאינם חצופים כמוהו...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏