פינחס- פינחס שיכך את הכעס

"פרשת פינחס משל ונמשל". מי אמר שפינחס שיכך את כעסו של ה'? אולי מיתת עשרים וארבע אלף היא זו שפעלה לשיכוך כעסו של ה'?! משל ונמשל המבארים שפינחס הוא הגורם...

פינחס שיכך את הכעס

 

"וידבר ה' אל משה לאמור פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי"

 

לאחר שהייתה מגפה גדולה בישראל ונפלו כ"ד אלף מישראל, כפי שנתבאר למעלה, היו ישראל יכולים לטעון שבזה שהרג פנחס את זמרי לא הועיל כלום.

ובאמת מה ששיכך את חמתו של הקב"ה היה בעצם מותם של 24,000 מישראל שנקם מהם על העבירה שעשו.

לכן אמר כאן: "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי"  - זה שנעצרה המגפה ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי היה רק משום מעשה פנחס, שאם לא הוא, לא היה נשאר שריד ופליט מישראל...

 

משל למה הדבר דומה:

למלך שהיה מהלך בדרך, ופגע בקבוצה של בני אדם מעיר אחת.

לפתע קם אחד מהם וזלזל במלך. כעס המלך כעס גדול וביקש להרוג את כל בני העיר.

 

עמד אחד מהם והרג את זה שזלזל במלך, כשראה המלך שיש אחד מהם חרה לו על שזלזל במלך ועשה מעשה, באותו הרגע שכך זעמו.

 

כן הוא הנמשל:

 

הקב"ה היה מלא כעס על מעשה זמרי ועל מה שהעז לעשות, ורצה לעשות ח"ו כליה בישראל על ששתקו ולא מיחו, ולא היה מי שיעשה משפטו.

 

אז עמד פנחס ומסר נפשו על קדושת שמו יתברך ועשה משפטו בזמרי. אמר הקב"ה די בזה לשכך את כעסי...

 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏