פנחס - בין המצרים

"פרשת פינחס מילתא דבדיחותא". סיפור על רבי פנחס הלוי הורוביץ אשר על גופו הבין מדוע תושבי עירו אינם חוקים לו כבוד ואילו במקום אחר מתכבד הוא בכבוד מלכים...

פנחס - בין המצרים

 

מילתא דבדיחותא לפרשת פינחס

 

בעל ה"הפלאה", הרה"ק רבי פנחס הלוי הורוביץ, נשלח על ידי המגיד ממעזריטש לכהן כרבה של פרנקפורט שבגרמניה.

 

בהיותו שם סבל רבות מרדיפות ומעוני, בשל היות תושבי המקום "מודרניים" שלא אבו לקבל את מרותו של הרב ה"מחמיר"...

 

באחד מביקוריו בפולין, נתקבל רבי פנחס בכבוד מלכים. ואחדים מתומכיו שאלוהו: איך ייתכן שבמקום מגוריו רודפים אותו ומצרים את צעדיו, ודווקא כשהוא אורח הוא מקבל יחס קיצוני לצד השני?

 

חייך רבי פנחס והשיב: "שמי פנחס, והנה, פרשת פנחס כשנקראת היא בזמנה בתורה, אזי זהו זמן עצוב - ימי "בין המצרים".

אך כשקוראים אותה מזמן לזמן, בפרשת המועדות שבה - הרי שמעניקים לה כבוד עצום...

 

כשחזר הרה"ק לפרנקפורט ולתושבי העיר נודע הכבוד הרב שרוחשים בעולם לרבם, הבינו שלא השכילו לכבדו, וכצעד ראשון הכפילו את משכורתו הדלה.

 

שמע זאת החזן הראשי וטען: הן אף אני שליח הציבור, מדוע איפה לא יכפילו את שכרי?

 

נענו לו ליצני העיר בחיוך: אתה עושה מעשה "זמרי" (=מזמר בבית הכנסת), ומבקש שכר כ"פינחס"?!...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏