פינחס- מי שהתבייש, איננו מנהיג!

"פרשת פינחס דרשה קצרה". למינויו של יהושוע אמרו חז"ל: כי הזקנים שבאותו הדור אמרו: "אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה" מהי הבושה?! ביאור נפלא של החיד"א...

מי שהתבייש, איננו מנהיג!

 

"ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון... ונתת מהודך עליו"

 

מבארים ומדייקים חז"ל:

"מהודך" ולא כל הודך. זקנים שבאותו הדור אמרו: "פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה".

 

נשאלת השאלה:

על איזו בושה וכלימה מדברים כאן הזקנים?

 

ביאר החיד"א זצ"ל:

אמרו חז"ל שיהושע זכה להיות מנהיג הדור וממלא מקומו של משה רבינו, כיון שהיה משכים ומעריב בבית המדרש, והיה מסדר הספסלים והשולחנות ופורס המחצלאות.

 

כשראו הזקנים שבדור את פני יהושע שהבהיקו כפני לבנה, הבינו מה הפסידו מחמת הבושה והכלימה שהייתה להם לסדר את הספסלים והשולחנות בבית המדרש, התחרטו בליבם על עצמם ואמרו אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה - שהייתה לנו אז בסידור בית המדרש...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏