פינחס- אש של התלהבות

"וורט קצרצר לפרשת פינחס". הסבר נפלא על העושה מצווה מתוך חשק להגדיל ולהאדיר את כבוד ה' בעולם...

אש של התלהבות

 

"והקרבתם אשה עולה לה'"

 

ומסבירים את הפסוק באופן הבא:

אם הקרבתכם נעשית ב"אשה" – באש של התלהבות, אזי הריהי "עולה לה" – ה' יתברך מתעלה על-ידה, כפי שאמר הכתוב: "ימלא ה' כל משאלותיך" – היינו, שתמלא את כל משאלותיך ורצונותיך בה, בכוונה להגדיל ולהאדיר את כבודו בעולם...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏