פינחס- מידות במצוות הצדקה

"דבר תורה לשבת פרשת פינחס". שלושת נקודות הצריכות זהירות במצוות הצדקה נמצאות בפסוק: "בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני"...

מידות במצוות הצדקה

 

"בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני"

 

פסוק זה מבואר בדרך רמז בספר 'מאור ושמש' למצוות הצדקה:

'בני גד' - מרמז למצוות הצדקה כפי שאומרת הגמרא: "ג'-ד'  = גמול דלים"


ובא הפסוק לעורר על שלוש נקודות הצריכות זהירות במצוות הצדקה:

  1. לתת בצנעה ובהסתר כדי שלא לבייש את העני.
  2. לתת צדקה בפנים מאירות ובשמחה - "ולא ירע לבבך...".
  3. מבואר בחז"ל 'נתון תיתן לו' -  שייתן ויחזור וייתן.

 

אומר ספר המאור ושמש ששלושת הדברים הללו רמוזים בפסוק זה באופן הבא:

"לצפון משפחת הצפוני" - שיש לתת בהסתר ובצנעה לשון צפון = הצפנה.

"לחגי משפחת החגי" - לשון חג ומועד שיתנה בפנים שמחות

"לשוני משפחת השוני" - שייתן וישנה שוב ושוב.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏