פינחס- קנאות של שלום

"פרשת פינחס דרשה קצרה". כשקנאות מגיעה מתוך דאגה לזולת אין היא מחלוקת אלא שלום אמיתי...

קנאות של שלום

 

"בקנאו את קנאתי בתוכם"

 

בספר כותנות אור מסביר:

אף על פי שהקנאות הינה לכאורה היפוכו של השלום ונראית היא כמחלוקת, בכל זאת אמרה תורה, כי קנאות אמיתית וכשרה מגיעה מתוך שלום ודאגה לזולת.

 

וזהו 'בתוכם' - באחדות מלאה עם כולם וקנאות זו גם מביאה לבסוף דווקא לידי שלום ושכרה ברית שלום...

 

הרבי מקוצק מוסיף:

על ידי זה שקינא פנחס את קנאת ה' והרג את זמרי, החדיר ללב כל ישראל, "בתוכם", את מידת הקנאות, שלא יוכלו לסבול בקרבם עוברי עבירה...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏