פינחס- המצווה של כולם!

"פרשת פינחס וורט". ביאור נפלא המסביר שאם כולם משתתפים במצווה אחת הרי שנחשב הדבר שכל אחד עשאה בעצמו...

המצווה של כולם!

 

"את קרבני לחמי... תשמרו... תקריבו... תעשה"

 

נשאלת השאלה:

מדוע פתח הכתוב בלשון רבים "תשמרו... תקריבו" וסיים בלשון יחיד "תעשה"?!

 

ומתרצים חז"ל:

באה התורה ללמדנו שאף אם רבים עושים ביחד מצווה, אף שאין לכל רק חלק מהמצווה  נחשב לפני ה' כאילו עשה כל אחד את המצווה בשלמותה.

 

וזוהי כוונת הכתוב אם "את קרבני... תקריבו" ביחד, מממון הציבור, אז יהיה נחשב לכל אחד "את הכבש אחד תעשה" כאילו הוא עשה את כל הכבש...

 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏